Baleto studija

Akimirka iš pamokos

Klasikinis šokis – kūno grožis, plastika, judesių kultūra, saviraiška, fizinė ir dvasinė darna. Klasikinis šokis glaudžiai siejasi su kitais šokio žanrais. Neatsiejamas jo ryšys su tautiniu, charakteriniu, istoriniu buitiniu, sportiniu šokiu. Stiprūs saitai tarp klasikinio šokio ir etikos – ugdoma bendravimo ir bendradarbiavimo etika ir kultūra, puoselėjami savitarpio pagalbos, teisingumo, garbingumo, atsakomybės, tolerancijos jausmai.

Priėmimas

Šiandien be klasikinio šokio neišsiverčia ir nuolat tobulinasi užsiėmimuose bet kurio kito žanro šokėjai.

Baleto studijos tikslas – ugdyti harmoningą kūno judesį, lavinti koordinaciją, ištvermę, artistiškumą. Didelis dėmesys skiriamas taisyklingos kūno laikysenos formavimui, ritmo pajautimui, kūrybiškumo ugdymui. 

Baleto studija kviečia vaikus ir suaugusius. Panevėžio muzikos mokykla, Vilniaus g. 2, Panevėžys, Tel.: +370 672 08294